Công văn 6469/BKHĐT-KTCN ngày 30/09/2020

Xác định Hệ thống giá đỡ xoay và thiết bị điều khiển, giám sát đồng bộ trong nước chưa sản xuất được

Tải về tại đây: