Công văn 2798/BKHCN-ĐTG ngày 18/09/2020

Hệ thống khung giá đỡ tấm pin năng lượng tự động xoay theo hướng mặt trời là vật tư trong nước chưa sản xuất được

Tải về tại đây: