Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/09/2020

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Tải về tại đây: