Quyết định 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/09/2020

Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan

Tải về tại đây: