Nghị định 96/2020/NĐ-CP ngày 24/08/2020

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Tải về tại đây: