Công văn 9755/TXNK-PL ngày 14/09/2020

Trả lời công văn 10795/HQHP-TXNK vướng mắc việc phân loại mặt hàng ray thép đã qua sử dụng

Tải về tại đây: