Công văn 6358/TCHQ-GSQL ngày 29/09/2020

Thủ tục hải quan đối với mặt hàng đồ uống có cồn (rượu, bia, mặt hàng đồ uống lên men khác) nhập khẩu

Tải về tại đây: