Công văn 6251/TCHQ-GSQL ngày 23/09/2020

Điều kiện thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát hàng bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế

Tải về tại đây: