Công văn 6236/TCHQ-GSQL ngày 23/09/2020

Cho phép đưa phương tiện, máy móc sang các tỉnh giáp biên Campuchia chăm sóc và vận chuyển nông sản về Tây Ninh

Tải về tại đây: