Công văn 6201/TCHQ-GSQL ngày 22/09/2020

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa

Tải về tại đây: