Công văn 6200/TCHQ-GSQL ngày 22/09/2020

Vướng mắc liên quan đến tờ khai vận chuyển độc lập

Tải về tại đây: