Công văn 5472/TCHQ-TXNK ngày 18/08/2020

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với lô hàng chiết khấu, giảm giá

Tải về tại đây: