Công văn 5379/TCHQ-TXNK ngày 14/08/2020

Thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, dụng cụ dùng trong nha khoa

Tải về tại đây: