Công văn 1799/BVTV-ATTPMT ngày 11/09/2020

Thông báo chuyển phương thức kiểm tra An toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

Tải về tại đây: