Công văn 10897/TXNK-CST ngày 07/10/2020

Chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập để sửa chữa sau đó tiếp tục xuất khẩu

Tải về tại đây: