Công văn 10403/TXNK-CST ngày 28/09/2020

Hoàn thuế hàng nhập khẩu sau đó tái xuất

Tải về tại đây: