Công văn 10327/TXNK-CST ngày 25/09/2020

Xử lý thuế hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn

Tải về tại đây: