Thông tư 19/2020/TT-BCT ngày 14/08/2020

Sửa đổi các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

Tải về tại đây: