Nghị định 103/2020/NĐ-CP ngày 04/09/2020

Quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu

Tải về tại đây: