Công văn 5378/TCHQ-TXNK ngày 14/08/2020

Thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị y tế, dụng cụ phẫu thuật

Tải về tại đây: