Công văn 5366/TCHQ-TXNK ngày 14/08/2020

Thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng máy kéo nhập khẩu không nhập kèm máy công tác phục vụ nông nghiệp

Tải về tại đây: