Công văn 0812/XNK-XXHH ngày 30/07/2020

Hướng dẫn về chứng từ chứng nhận xuất xứ trong EVFTA

Tải về tại đây: