Quyết định 1949/QĐ-BCT ngày 24/07/2020

Đính chính TT 11/2020/TT-BCT về QTXX hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa VN và Liên minh châu Âu

Tải về tại đây: