Quyết định 1933/QĐ-BCT ngày 22/07/2020

Áp dụng thuế CBPG chính thức đối với sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Trung Hoa và In-đô-nê-xi-a

Tải về tại đây: