Quyết định 1900/QĐ-BCT ngày 20/07/2020

Thuế CBPG đối với một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic có xuất xứ từ Trung Hoa, Thái Lan và Ma-lai-xi-a

Tải về tại đây: