Hợp nhất Nghị định 32/VBHN-BTC ngày 20/07/2020

Hợp nhất NĐ Biểu thuế XNK ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế NK ngoài hạn ngạch thuế quan

Tải về tại đây: