Công văn 5191/TCHQ-TXNK ngày 07/08/2020

Miễn thuế hàng hóa gửi cho các Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Thụy Sĩ và Italia

Tải về tại đây: