Công văn 5135/TCHQ-GSQL ngày 04/08/2020

Triển khai Hệ thống Một cửa quốc gia và Quản lý tự động hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng hàng không Nội Bài

Tải về tại đây: