Công văn 4589/TCHQ-GSQL ngày 08/07/2020

Tái xuất phế liệu tồn đọng

Tải về tại đây: