Công văn 1494/BVTV-ATTPMT ngày 03/08/2020

Thông báo kiểm tra chặt đối với mặt hàng dâu tây xuất xứ Trung Quốc

Tải về tại đây: