Công văn 0811/XNK-XXHH ngày 30/07/2020

Hướng dẫn về chứng từ chứng nhận xuất xứ trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)

Tải về tại đây: