Thông tư 11/2020/TT-BCT ngày 15/06/2020

Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu

Tải về tại đây: