Quyết định 1040/QĐ-BTTTT ngày 19/06/2020

TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TTTT

Tải về tại đây: