Công văn 4395/TCHQ-GSQL ngày 30/06/2020

Chấn chỉnh các kho hàng không quốc tế tại Cảng hàng không Nội Bài

Tải về tại đây: