Công văn 4141/TCHQ-TXNK ngày 19/06/2020

Miễn thuế đối với một số vật phẩm văn hóa từ Việt Nam sang Canada để trang trí Nhà Việt Nam và tòa nhà Đại sứ quán

Tải về tại đây: