Công văn 4064/BTC-TCHQ ngày 06/04/2020

Miễn thuế nhập khẩu của hãng hàng không FedEx

Tải về tại đây: