Công văn 3550/TCHQ-TXNK ngày 02/06/2020

Chính sách thuế nhập khẩu cho phụ tùng thay thế nhập khẩu phục vụ dự án Đường sắt đô thị Bến Thành-Suối Tiên

Tải về tại đây: