Công văn 2144/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2020

Thủ tục cho phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới trong thời kỳ dịch bệnh

Tải về tại đây: