Công văn 1441/BKHCN-ĐTG ngày 20/05/2020

Hướng dẫn Quyết định 18/2019/QĐ-TTg nhập khẩu mặt hàng khuôn đúc đế giày đã qua sử dụng

Tải về tại đây: