Thông tư 47/2020/TT-BTC ngày 27/05/2020

Thời điểm nộp và hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19)

Tải về tại đây: