DANH SÁCH VBPL BẢN TIN HẢI QUAN 2020-05-25

Trong 02 đợt cập nhật này, có 100 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 44/NQ-CP
(11/04/2020)
Phê duyệt Hiệp định về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam - Hoa Kỳ
2 60/NQ-CP
(29/04/2020)
Xuất khẩu khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19
3 1592/BYT-TB-CT
(25/03/2020)
Sản xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế/sinh phẩm chẩn đoán in vitro chẩn đoán vi rút Corona (SARS-CoV-2)
4 1657/BYT-TB-CT
(27/03/2020)
Xuất khẩu khẩu trang y tế
5 10/2020/TT-BTTTT
(07/05/2020)
Sửa đổi TT 30/2011/TT-BTTTT về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành CNTT/TT
6 11/2020/TT-BTTTT
(14/05/2020)
Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TT/TT
7 4764/BTC-VP
(20/04/2020)
Thanh tra, kiểm tra, xác minh thông tin tiêu cực trong quản lý hải quan đối với xuất khẩu gạo
8 671/QĐ-BTC
(24/04/2020)
Thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của BTC
9 06/2020/TT-BNNPTNT
(24/04/2020)
Sửa đổi Điều 2 Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
10 1536/BNG-UBBG
(05/05/2020)
Phía Lào thông báo tiếp tục đóng các loại cửa khẩu trên toàn tuyến biên giới Việt Nam - Lào
11 02/VBHN-BGTVT
(19/03/2020)
Hợp nhất Thông tư quy định về KTCL an toàn kỹ thuật và BVMT đối với ô tô NK thuộc đối tượng của NĐ 116/2017/NĐ-CP
12 3500/BGTVT-KHCN
(13/04/2020)
Kiểm tra chất lượng đối với mặt hàng ra đa nhập khẩu
13 19/VBHN-BCT
(13/03/2020)
Hợp nhất Nghị định về kinh doanh khí
14 05/2020/TT-BCT
(16/03/2020)
Sửa đổi TTLT 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT về việc quản lý XNK và TNTX các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo Nghị định thư Montreal
15 08/2020/TT-BCT
(08/04/2020)
Quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba
16 2532/BCT-XNK
(09/04/2020)
Trung Quốc tăng cường áp dụng biện pháp quản lý tại cửa khẩu biên giới nhằm phòng, chống dịch Covid-19
17 1106/QĐ-BCT
(10/04/2020)
Công bố hạn ngạch xuất khẩu đối với mặt hàng gạo trong tháng 4 năm 2020
18 2632/BTC-XNK
(14/04/2020)
Xuất khẩu khẩu trang vải
19 2683/BCT-XNK
(15/04/2020)
Thực hiện hạn ngạch xuất khẩu gạo trong tháng 4 năm 2020
20 09/2020/TT-BCT
(14/05/2020)
Quy định lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh TNTX, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan
21 915/TCQLTT-CNV
(05/05/2020)
Tăng cường rà soát, kiểm tra việc nhập khẩu các dây chuyền, thiết bị cũ phục vụ sản xuất khẩu trang
22 376/TCHQ-TXNK
(16/01/2020)
Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng
23 1133/TCHQ-TXNK
(26/02/2020)
Áp dụng tăng giá hàng hóa khi đánh thuế xuất nhập khẩu
24 2012/TCHQ-GSQL
(27/03/2020)
Kiểm tra mặt hàng khẩu trang xuất khẩu
25 2223/TCHQ-TXNK
(07/04/2020)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng của mặt hàng máy trợ thính
26 2252/TCHQ-TXNK
(09/04/2020)
Phân loại linh kiện xe đạp, xe đạp điện
27 2324/TCHQ-GSQL
(10/04/2020)
Sử dụng mã số, mã vạch đối với hàng hóa xuất khẩu
28 2358/TCHQ-TXNK
(13/04/2020)
Xử lý thuế hàng hóa không thuộc danh mục phương tiện vận tải trong nước đã sản xuất được
29 2359/TCHQ-TXNK
(13/04/2020)
Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu
30 2366/TCHQ-GSQL
(14/04/2020)
Đánh giá tình hình thực hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP và 59/2018/NĐ-CP
31 2367/TCHQ-GSQL
(14/04/2020)
Xuất khẩu cát
32 2392/TCHQ-GSQL
(15/04/2020)
Chính sách quản lý khí N2O nhập khẩu dùng cho thực phẩm
33 2404/TCHQ-CNTT
(15/04/2020)
Triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
34 2405/TCHQ-CNTT
(15/04/2020)
Triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
35 2417/TCHQ-ĐTCBL
(16/04/2020)
Xử lý vi phạm về sử dụng mã số, mã vạch đối với hàng hóa xuất khẩu
36 2425/TCHQ-GSQL
(16/04/2020)
Vướng mắc thời điểm nộp C/O
37 2429/TCHQ-GSQL
(17/04/2020)
Hồ sơ xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng để phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan
38 2434/TCHQ-TXNK
(17/04/2020)
Triển khai bổ sung thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước
39 2548/TCHQ-TXNK
(22/04/2020)
Thông tin tờ khai xuất khẩu phục vụ công tác thanh khoản, hoàn thuế
40 2554/TCHQ-KTSTQ
(22/04/2020)
Hồ sơ đề nghị công nhận chế độ ưu tiên
41 2566/TCHQ-TXNK
(22/04/2020)
Thuế giá trị gia tăng giường cấp cứu đa năng, đệm chống loét dùng cho người tàn tật
42 2567/TCHQ-TXNK
(22/04/2020)
Chính sách thuế nhập khẩu hàng hóa sản xuất xuất khẩu
43 2571/TCHQ-GSQL
(22/04/2020)
Đăng ký tờ khai xuất khẩu nếp
44 2571/TCHQ-GSQL
(22/04/2020)
Đăng ký tờ khai xuất khẩu nếp
45 2575/TCHQ-TXNK
(23/04/2020)
Áp mã số hàng hóa, thuế giá trị gia tăng mặt hàng “Kim luồn tĩnh mạch an toàn” nhập khẩu
46 2578/TCHQ-TXNK
(23/04/2020)
Chính sách thuế loại hình sản xuất xuất khẩu
47 2579/TCHQ-TXNK
(23/04/2020)
Thuế suất theo Chương 98 và thuế giá trị gia tăng Gel làm giảm sẹo
48 2598/TCHQ-GSQL
(23/04/2020)
Tham gia ý kiến về ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona
49 2599/TCHQ-GSQL
(23/04/2020)
Kiểm tra nếp xuất khẩu
50 2601/TCHQ-PC
(23/04/2020)
Xử lý hàng hóa nhập khẩu vi phạm về ghi nhãn
51 2617/TCHQ-ĐTCBL
(24/04/2020)
Cập nhật thông báo về danh sách cảnh báo công khai của FATF
52 2631/TCHQ-GSQL
(24/04/2020)
Gia hạn nộp bổ sung C/O mẫu E do dịch covid 19
53 2638/TCHQ-GSQL
(24/04/2020)
Đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo
54 2650/TCHQ-GSQL
(24/04/2020)
Xử lý lượng hạn ngạch xuất khẩu gạo được hồi lại của tháng 4/2020
55 2651/TCHQ-CNTT
(25/04/2020)
Xử lý tờ khai xuất khẩu gạo đăng ký trong ngày 25/4/2020
56 2712/TCHQ-GSQL
(27/04/2020)
Kiểm tra, giám sát hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu theo hình thức vận chuyển độc lập
57 2714/TCHQ-TXNK
(27/04/2020)
Hướng dẫn áp mã HS đối với mặt hàng xuất khẩu là “Nhà lắp ghép bằng khung thép tiền chế”
58 2716/TCHQ-TXNK
(27/04/2020)
Vướng mắc liên quan việc nhập khẩu nhân điều còn vỏ lụa hoặc đã bóc vỏ lụa
59 2720/TCHQ-GSQL
(27/04/2020)
Đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo
60 2721/TCHQ-GSQL
(27/04/2020)
Hướng dẫn thủ tục xuất khẩu gạo
61 2722/TCHQ-GSQL
(27/04/2020)
Đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo
62 2733/TCHQ-TXNK
(28/04/2020)
Phối hợp thu Ngân sách Nhà nước với Tổng cục Hải quan
63 2743/TCHQ-TXNK
(28/04/2020)
Tính thuế nhập khẩu mặt hàng hạt giống rau và hạt giống dưa hấu
64 2755/TCHQ-GSQL
(28/04/2020)
Tạm xuất tái nhập hàng hóa của doanh nghiệp FDI
65 2756/TCHQ-GSQL
(28/04/2020)
Nhập khẩu nông sản làm thực phẩm qua các cửa khẩu
66 2757/TCHQ-GSQL
(28/04/2020)
Xin tiếp nhận quà tặng máy lọc nước cho cơ sở giáo dục
67 2759/TCHQ-GSQL
(28/04/2020)
Vướng mắc đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ Việt Nam - Lào
68 1304/QĐ-TCHQ
(29/04/2020)
Phê duyệt Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần
69 2780/TCHQ-GSQL
(29/04/2020)
Thủ tục hải quan tạm nhập, tái xuất tàu bay để sửa chữa
70 2781/TCHQ-GSQL
(29/04/2020)
Vướng mắc tờ khai vận chuyển độc lập
71 2785/TCHQ-TXNK
(29/04/2020)
Lựa chọn ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng
72 2786/TCHQ-TXNK
(29/04/2020)
Hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất
73 2787/TCHQ-TXNK
(29/04/2020)
Sử dụng kết quả phân tích, giám định
74 2801/TCHQ-VP
(29/04/2020)
Thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo Thông báo 170/TB-VPCP
75 2809/TCHQ-TXNK
(29/04/2020)
Phân loại hàng hóa nhập khẩu khai báo là Bo mạch điều khiển tín hiệu giúp xe nâng di chuyển
76 2811/TCHQ-CNTT
(29/04/2020)
Thực hiện hạn ngạch xuất khẩu gạo trong tháng 4 năm 2020
77 2815/TCHQ-TXNK
(29/04/2020)
Xử lý thuế nguyên phụ liệu sau hỏa hoạn
78 2818/TCHQ-TXNK
(29/04/2020)
Phân loại mặt hàng Tủ kết đông lạnh liên hợp
79 2848/TCHQ-GSQL
(29/04/2020)
Hướng dẫn thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19
80 2849/TCHQ-GSQL
(29/04/2020)
Hướng dẫn thủ tục xuất khẩu gạo
81 2859/TCHQ-TXNK
(04/05/2020)
Thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí
82 2869/TCHQ-GSQL
(04/05/2020)
Chuyển nhượng nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất
83 2893/TCHQ-TXNK
(04/05/2020)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng của mặt hàng trang thiết bị y tế nhập khẩu
84 2903/TCHQ-GSQL
(05/05/2020)
Cập nhật tiêu chí “Mã DN” trên (V5) đối với trường hợp DN ủy thác được cấp giấy phép XNK ủy thác cho DN khác
85 2904/TCHQ-GSQL
(05/05/2020)
Kê khai sai mã loại hình trên tờ khai xuất nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất
86 2909/TCHQ-TXNK
(05/05/2020)
Phân loại mặt hàng Xe nâng người
87 2916/TCHQ-TXNK
(05/05/2020)
Tiền chậm nộp tiền thuế
88 2917/TCHQ-TXNK
(05/05/2020)
Tiền chậm nộp tiền thuế
89 2943/TCHQ-TXNK
(06/05/2020)
Phân loại mặt hàng là bộ phận của tháp giải nhiệt
90 2968/TCHQ-GSQL
(07/05/2020)
Đẩy mạnh cải cách hành chính trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19
91 2973/TCHQ-GSQL
(07/05/2020)
Giám sát hải quan đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa, máy móc, thiết bị trong thời gian diễn ra bệnh dịch Covid-19
92 3060/TCHQ-GSQL
(12/05/2020)
Nhập khẩu phế liệu qua cửa khẩu quốc tế Dinh Bà thuộc tỉnh Đồng Tháp
93 3062/TCHQ-GSQL
(12/05/2020)
Hướng dẫn cách thức ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa trên tờ khai hải quan XNK có nhiều mặt hàng phải kiểm tra thực tế hàng hóa
94 3063/TCHQ-GSQL
(12/05/2020)
Kiểm tra, xác nhận thông tin trên giấy phép do cơ quan thẩm quyền quản lý CITES cấp đối với hàng hóa là động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
95 108/XNK-CN
(06/02/2020)
Đầu mối doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu khẩu trang và trang thiết bị y tế
96 0361/XNK-NS
(10/04/2020)
Thực hiện Quyết định 1106/QĐ-BCT
97 0362/XNK-NS
(10/04/2020)
Thực hiện Quyết định 1106/QĐ-BCT
98 4162/QLD-KD
(15/04/2020)
Tạm dừng xuất khẩu thuốc phòng, chống COVID 19
99 5595/QLD-KD
(05/05/2020)
Xuất khẩu trở lại thuốc phòng, chống COVID19
100 550/BVTV-VP
(27/03/2020)
Triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia năm 2020

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí