Công văn 3062/TCHQ-GSQL ngày 12/05/2020

Hướng dẫn cách thức ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa trên tờ khai hải quan XNK có nhiều mặt hàng phải kiểm tra thực tế hàng hóa

Tải về tại đây: