Công văn 2759/TCHQ-GSQL ngày 28/04/2020

Vướng mắc đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ Việt Nam - Lào

Tải về tại đây: