Công văn 2743/TCHQ-TXNK ngày 28/04/2020

Tính thuế nhập khẩu mặt hàng hạt giống rau và hạt giống dưa hấu

Tải về tại đây: