Công văn 2579/TCHQ-TXNK ngày 23/04/2020

Thuế suất theo Chương 98 và thuế giá trị gia tăng Gel làm giảm sẹo

Tải về tại đây: