Công văn 2566/TCHQ-TXNK ngày 22/04/2020

Thuế giá trị gia tăng giường cấp cứu đa năng, đệm chống loét dùng cho người tàn tật

Tải về tại đây: