Công văn 2532/BCT-XNK ngày 09/04/2020

Trung Quốc tăng cường áp dụng biện pháp quản lý tại cửa khẩu biên giới nhằm phòng, chống dịch Covid-19

Tải về tại đây: