Công văn 2417/TCHQ-ĐTCBL ngày 16/04/2020

Xử lý vi phạm về sử dụng mã số, mã vạch đối với hàng hóa xuất khẩu

Tải về tại đây: