Công văn 1592/BYT-TB-CT ngày 25/03/2020

Sản xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế/sinh phẩm chẩn đoán in vitro chẩn đoán vi rút Corona (SARS-CoV-2)

Tải về tại đây: