Thông tư 731/QĐ-BCT ngày 04/03/2020

Đính chính TT 04/2020/TT-BCT về đấu giá hạn ngạch thuế quan NK ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương

Tải về tại đây: